KEZDŐLAP

BEKÖSZÖNTŐ

PROGRAM

ELŐADÓK

ELŐZMÉNYEK

KÉPEK

KAPCSOLÓDÓ LINKEK

HASZNOS

HONLAP 2004

HONLAP 2003 

 

 

 

 

K i k e z e k a z e m b e r e k ?

MALÉT BÉLA Egy dűlôben lakunk, rendes ember, a karma áldozata. Fest, verseket ír, alkalmi munkákból él, most itt kiállít. Sorsa ügyében sok múlik rajta is. (bmz)

SOBERT FACT A Sober Fact nevű hardcore-metal zenekar 2002 nyarán alakult Békéscsabán Mikics Ádám (ének), Besenyei Árpád (gitár), Csarnai Gergô (basszgitár) és Hosszu Kálmán (dob) alapításával. Zenei stílusunkat nem szeretnénk csupán a HC-ba kategoizálni, úgy gondoljuk a Rockinformban kapott kritikánk a helyénvaló: "A Sober Fact nem a hagyományos értelemben vett hc/metalt képviseli, ez a zene sokkal elvontabb..." Dalok hangulata érzéseinken, mondanivalójuk mind velünk megtörtént eseteken alapszik.
Ezért is helytálló a Sober Fact név: Rideg Valóság. Eleinte próbatermi gondokkal küszködtünk, amolyan vándorló életet éltünk, garázsról garázsra. Kb. másfél évet a békéscsabai IFIHÁZBAN próbálhattunk az Ektomorf jóvoltából, majd 2004. ôszén sikerült szereznünk egy próbatermet, igaz Békésen, de a buszozást kárpótolja a korlátlan hangoskodás lehetôsége. Az elsô demonkat 2003. márciusában vettük fel egy mezôberényi házi stúdióban Rigó Tamás segítségével, melynek címe Gyűlöletbôl. Jelenleg keményen dolgozunk az
új lemezünkön, amit 2005. július végére rögzítünk, Ôszi tűz címmel. Az elsô koncertsorozaton velünk együtt olyan bandák neve is feltűnt a plakátokon, mint az ANOTHER WAY, a NASMTH, az MZ/X, az ANGERTEA, az EKTOMORF, vagy a kanadai VIALKA. Az elsô
demo-bemutató koncertek után egy konfl iktus miatt a zenekar ketté szakadt majd egy fél évre. 2004. tavaszán meg volt a nagybetűs kibékülés és a Sober Fact újra összeállt az örök barátság jegyében. Rá kellett jönnünk, egymás nélkül nem boldogultunk. Így utólag visszatekintve, a különlét egy bizonyos szempontból jót tett a zenénknek, a hangszerekhez visszaülve a stíluson belül egy egészen új irányvonalba torkoltunk. Bôven volt idônk átgondolni, milyen hibákat követtünk el az elsô számoknál, és azóta sikerült még több "jót" átélnünk. Így újult erôvel, tapasztalatainkat és dühünket egybegyúrva született meg az új anyag. Szóval, letisztultunk, bátran állunk a kritikusok elé. A 2005-ös évre tervezünk egy videoklippet, és minél több lemezbemutató koncertet, elôreláthatólag két barát-zenekar, az ANOTHER WAY és az ANGERTEA társaságában.A zenekar weboldala a nyár folyamán teljesen át fog alakulni; letölthetôek lesznek a demok és részletesebb információkat lehet majd megtudni rólunk. http:://soberfact.uw.hu

BÉKI ISTVÁN "Testem hegy. // Legyen bôröm a ruhátlanoké" - kezdi Örökhagyás című versét a költô Béki István, e verset halljuk a peformer Béki Istvántól, miután ruhátlan testérôl nyomatokat készített a késôbb ôt óvó és ugyanakkor veszélyeztetô kis meditációs sátor vászonborítására, hogy aztán abban helyet foglalva segítôi egy drótfonattal lehetetlenné tegyék számára a kilépést, s mintegy végrendelkezésre bírják. "Számban a szó, a némáké legyen" - mondja zavartalan nyugalommal, miközben rágyújtják menedékét, ily módon megsemmisítve az imént készített festményeket, a vászonra felvitt testnyomokat is; a performer fi zikai létének jelét, az alkotó szellem megnyilvánulásának bizonyítékát. "Életem, a holtaké legyen. // Így rendelkezem." – hangzik a vers zárlata, s a valahavolt vászon elüszkösödött, itt-ott még fel-felparázsló, másutt a vastagabb festékfoltoknak köszönhetôen nedvesen füstölgô, szomorúan lógó cafatjai rögzítik a helyszínt azután is, hogy asszisztensei a drótháló átvágásával kiszabadították és kikísérték a performert az akciótérbôl. És rögzül a kép is: ismét áldozatot láttunk, a metaforáét meghaladó erejű, totális érvényességű, egyszerre alanyi és tárgyi, érzéki és fogalmi, lírai és kegyetlen, megismételhetetlen és visszavonhatatlan gesztust. Ugyanolyat, mint Béki majd' minden alkotásában – legyen az vers, performansz vagy kép; s innentôl végképp értelmetlenné válik a költô és a performer megkülönböztetése, hiszen egyazon indíttatás irányítja minden mozdulatát, s egyazon igény fejezi be azokat. (k.kabai lóránt)

JUHÁSZ R. JÓZSEF (ROCCÓ) Juhász R. József 1963-ban született a felvidéki Kéménden. Jelenleg Érsekújvárott él és alkot. Performer, költô és művészetszervezô. 1987 óta mintegy 120 performanszot mutatott be 22 országban (Kuba, Kína, Mexikó, Indonézia, Fehéroroszország, Finnország, Thaiföld stb.). Három önálló és számos csoportos kiállítás részvevôje. Két verseskötete jelent meg. Vizuális költészeti művei és versei számos antológiában szerepeltek. A Stúdió erté Kortárs Művészeti Társulás vezetôjeként 1987 óta 15 performansz művészeti fesztivált szervezett. Társalapítója a pozsonyi Kalligram Könyvkiadónak, az érsekújvári Kassák Intermediális Kreativitás Központnak és a K-49 Galériának. 1989 óta szerkesztôje, illetve szerkesztôbizottsági tagja a Magyar Műhely folyóiratnak. A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának választmányi tagja. Kassák-díjas.

MEZTELEN EBÉD ZENEKAR A Meztelen Ebéd 1997 óta működik Szegeden, stílusa az évek során sokat változott, jelenleg az instrumetál-acid-postpunk-space-jazz-hardcore-ethno-funk-rock jelzôk fedik le leginkább, de igazából sima füves zene két gitár, dob, baszszus, konga felállásban. Néha elôkerül egy didgeridoo is, meg mindenféle egyéb érdekes hangszer, hogy még színesebbé tegyék a már amúgy is tarka és tömény muzsikát. A tagok nagyon sokféle zenét hallgatnak és szeretnek, elôfordul, hogy a könnyed funky téma hatalmas lovagmetál-riffbe csap át. Zeneileg erôsen liberálkonzervatív beállítottságú a zenekar, mert ugyan nagy tisztelettel nyúlnak a 70-es évek pszichedelikus rockzenéjéhez és más régi klasszikus stílusokhoz, de aztán lelkiismeretfurdalás nélkül keverik ezt össze valami egészen szokatlan dologgal. Ének nincs, de a mondanivalóra rá lehet jönni a zenébôl. Ez a szabadság.

KINOPUSKIN A Kinopuskin 1987 végén középiskolásokból alakult élcsapat tánczenekar. Aztóta remek amatôr szellemben mintegy 25 tehetséges fi atal muzsikus-egyéniség fordult meg benne. Az orosz romantika és a maorikhíres kinopu bôrrel kapcsolatos tevékenységi rituáléja mozgóképszerű elegyéhez adott little-town felling-gel indult útnak a csapat. 1988-tól vidéken, ’89 óta a fôvárosban is gyakran látott vendégek. Ez utóbbi évben- amikor a tagok 19,3 évesek - vették fel a Matiné című elsô nagylemezüket, mely hosszú ideig az egyetlen független kiadású hazai zene volt. Ez az 1990-ben megjelent 85 magyar hanganyag között a 15. legjobbnak találtatott a korabeli Pesti Műsor popkritikusai szerint. TV, rádió, és három videoklip után, s öt fôre szűkülve 1992-ben a zenekar szakít az ôt meghatározó autentikus, amatôr hagyományokkal s jazzrockalapokra épített földalatti zenét játszik. E korszak termése a novemberben felvett s fél év múlva kiadott Aha Oe Feii című 43 perces kazettaoázis, mely "szellemi tisztaságával elrettentô erejű csapást mér az amerikanizálódó polyetilénfröccsentett szarra, melyet a túlfi zetettek és a balgák zenének tituálnak, nemtudván különbséget tenni az IBM PC és a Marshall gombjai közt, nem beszélve a szupermarket és az élô zene közti antagonisztikus ellentétrôl". 1994-ben a Kinopuskin négy fôs felállásban felveszi a Cinema Vendetta című nagylemezt, melyet a Bahia ad ki. Az album 12 számot tartalmaz, melyek közül kettôn vendégek is közreműködnek. (Taxi zene- Lovasi András, Bébiszitter - Imre Norti) Óriási érvágást jelentett a zenekar számára, hogy 1995-ben Budapesten kétszer is kirabolták amely alkalmakkor a szerencsés tetteseknek sikerült az együttes majd’ minden technikai felszerelését ellopniuk. Ez mintegy félmilliós veszteséget jelentett, mely következményeként csak 1998 nyarán adják ki Aszpik című nagylemezüket. Ennek stúdiómunkálatait a ’97-es év végén készítették el kitűnô jazztanszakos vendégmuzsikusok társaságában

PANIKS "Paniks a poroszoknál a tűz mitologizált alakja, a házi tűzhely tüze, minden bizonnyal az "új",vagy "élô"tűz, amit különleges rítusok idején használtak. Úgy tűnik, a Paniksnek két alakja volt: férfi és nô. Maga a Paniks név tüzet jelent". (Mitológiai enciklopédia, Gondolat, Budapest) A zenekar az 2000 elején alakult Szabadkánaz elôzô évi számolatlan házi zenélések következményeként. A MEDIAWAVE 2003 fesztiválra való meghívása érdekes zenei asszociációkat indított el a csapatban. Eddigi legjelentôsebb fellépésük az "Ébredés" nevű tavaszváró fesztiválon „Zoricin Pupoljak” (Hajnalka rügye) név alatt volt Szabadka városában. A vajdasági PANIKS együttes fi nom, de lábakat megmozdító, táncra perdítô magyar és balkáni népzenei elemeket jócskán használó muzsikája -saját maguk kortárs etno zenének nevezik -, a MEDIAWAVE’2005 Fesztivál egyik legnagyobb zenei meglepetése. Bartók Béla szellemiségének egy lehetséges továbbgondolása az ô muzsikájuk. A tehetséges, és elszánt, 20 év átlagéletkor körüli, magyar és szerb fi atalokból álló csapat nagy reménysége a térség zenei életének. Összeállt elsô CD-jük zenei anyaga, amely saját szerzeményeket tartalmaz. Az utóbbi idôben sok magyarországi meghívást kaptak (Művészetek Völgye, Szekszárdi Symphosion, Bilibáncs Fesztivál, Bárka Fesztivál,
Bakonyalji Vigasságok, stb.)

...EL RITMO Az .eL Ritmo. stáb negyedik éve színesíti a Békés megyei elektronikus tánczenei életet sajátos hangzásával. A többnyire breakbeatet játszó csapat három tagból (Gonzo, Zaii,Zen) áll. Eleinte a helyi Ifi Casino-ban, és egy internetkávézóban kezdtünk bulikat szervezni. Közönségünk hétről hétre bővült, ezért fél éve nagyobb helyre kényszerültünk, a FEK emeleti bárjában kéthetes rendszerességgel tartjuk party-jainkat. Játszottunk már a NEO, és, az Anima Sound System formációk előtt-után. A Csalánleves fesztiválon évek óta közreműködünk dj szettjeinkkel, és a fővárosi Jailhouse klubba is visszatérő vendégek vagyunk. A stílus elismert arcait is sikerült már vendégül látnunk: Titusz (tilosrádió), ERKÁ (Chew the Fat!), Palotai (tilosrádio),Negro (deep), Marvin & TB-Gon (Trancewaverec),
Ludmilla (tilosrádió). Zenei koncep ciónk fő irányvonala a breakbeat, és a nuskool breakz sok house-szal, hip-hoppal, és jazzy elektronikával fűszerezve, mindent a hangulat érdekében.

SÔRÉS ZSOLT Mituoménmeglepetés! KOVÁCS ISTVÁN Magadba fordulsz vagy kizársz másokat? Minden relatív ha nincs kiút s elindulsz az ellenkezô irányba. K.KABAI LÓRÁNT Mituoménmeglepetés!

 

DÉNES IMRE Azonnali késlekedés, rögtönmulasztás. Korszellemundor. Egyszer minden megjavul, még a halál is. Ami a halál halála. Most tapintható a véglegesség, és sekély. (Ön)Képtelenségek bádogvárosa. Minden nap performansz!

ÜTÔ GUSZTÁV Látok, nézek és mutatok, hallgatok és hangoztatok, tapintok és érzékeltetek, ízlelek és etetek, szimatolok, szaglászok és büdösítek, néha illatozom. Sôt-mi-több: jövök-megyek, a gondolataimat megvalósítom, eszközöket használok, gépeket és vannak társaim, akik ugyanezt teszik. Művész nézi a művészt. A mű az agykérgen jön létre. A többi az látszat, hallucináció. Dokumentáció. Ez is fontos. Nyom. A performansz emberi, tehát volt, van és lesz annyi felfogásban, ahányan művelik.
Ütô Gusztáv, Sepsiszentgyörgy

MOVING ART Mozgásművészeti társulatunk 2004. szeptemberében alakult a salgótarjáni St-Art Alapfokú Művészeti Iskola támogatásával. Tagjaink 14-18 éves diákok. Művészeti vezetônk G.Lóránt Lula tánc-és drámapedagógus. Elôadásaink kitalált történeteket elevenítenek meg pusztán mozdulatművészeti elemekkel, tánccal, a nonverbális kommunikáció eszközeivel. Speciális műfajunka kiállításmegnyitó, ahol a produkciókat a kiállított művek ihletik, azokból ered a mondanivaló. A történeteket, a hozzá szerkesztett zenei montázsokat, a koreográfi ákat művészeti vezetônk készíti, az egyes szerepek testreszabásához pedig mind a 16 tag hozzáadja saját kreativitását. Névválasztásunk tudatos volt, a MOVING ART nemcsak mozgásművészetet jelent, hanem igyekszünk rászolgálni a MOVING szó másik jelentésére is, miszerint: megmozdít valamit, elindít valakiben valamit. Célunk, hogy elôadásaink nézôi ne ragadjanak le a (sokszor „érthetetlen”) puszta látványnál, hanem továbbgondolásra, érzelmekre késztessünk, megmozgassunk bennetek valamit...

MONCHICHI Íme a muzsika mellyel magadra öltheted a repülés érzését. Megfog, megemel, fi noman lehel egyet, és te elkezdesz közlekedni a levegôben, mint a fehér pihék tavasszal. A testtartásod olyan lesz, mintha évek óta béna lennél: a fejed hátrabukik, közben leesik az állad, a csuklód lehull, az ujjaid begörbülnek, felfelé nézel és vigyorogsz, végül belesírsz egy örömöt a nyugalomba, és égre teszed a csodát, amely közben lökdös egy kicsit a térben.
(...)Nem érem fel ésszel, hogy egy hirtelen alakult zenekar, hogyan tud fél év után ilyet teremteni. Bizonyára művészekbôl áll a csapat. Művészekbôl, akik olyan eleganciával keverik a zenei stílusokat, és olyan kifi nomultan formálják a hangokat, hogy azok csukott szemmel szinte láthatóvá válnak. Sokrétű zene ez, amit nem érdemes kategorizálni, de hogy legyen valami támpontod, annyit elárulok, hogy megszólalásában Anima Sound System-szerű. (...) pusztaibali/Hökkentô- Szeged)

JEFFO’S DREAM A történet még 2002 ben kezdôdött. Akkoriban daawg még a Based on Bass legénység tagjaként pörgette a breakbeat bakeliteket és csak elvétve ült le a számítógép elé saját szerzeményeket fabrikálni. Dorka ebben az idôben a Meztelen Ebéd spacerock zenekar sorait erôsítette. Az említett zenekar egyik koncertje utáni beszélgetés mutatott rá arra, hogy zenei és egyéb elképzeléseik sokban hasonlítanak egymásra. A beszélgetést nemsokára tett követte amikor is daawg egy alapjaiban elkészült szerzeményére Dorka szöveget és dallamot kreált. Így született meg az elsô közös szerzemény a Weird Spirit. A végeredmény meggyôzte ôket, jó úton járnak. Ennek az útnak nevet is adtak akkor még Daawg feat. Dorka formájában. Az elsô kétszámos CD a Weird Spirit-el és annak egy táncosabb remixével igen kedvezô fogadtatásra talált az ismerôsök körében és nemsokára felmerült az igény egy esetleges live act fellépés iránt. Ekkor csatlakozott a csapathoz Eszter aki a vokalista szerepét vállalta magára, Erika aki a csellót vette kezelésbe és Jani a Meztelen Ebéd gitárosa aki itt a basszusgitárba vitt életet. Az elsô koncerten a kongák mögött feltűnt Zalán is a Meztelen Ebéd dobosa. A koncert igen jól sikerült így a továbbiakban még jópár követte, mind Szegeden mind Budapesten. Idôközben a csapat
tovább bôvült a dobos Balázzsal és a besegítô CHI Recordings-os Cord-al. A csapat legújabb tagja 2004 márciusától a SZIN tehetségkutatóján debütáló Boros Peti gitáros.

ZAGASTIC Mituoménmeglepetés!

KORAI ÖRÖM Stílus (a sajtó szerint): ambient, városi népzene, pszichedelikus etno, a kilencvenes évek folyamatzenéje, akció-zene. "A Korai Öröm sok nép és sok galaxis hangjait ötvözi össze zenéjében", "leírhatatlan bôségű, de garantált emészthetôségű zene"
A zenekar szerint: világzene, gyógynövényrock.

LÓRÁNT DEMETER Mituoménmeglepetés! Rettegek ettôl az estétôl. (bmz) ERDÔSI GÉZA A barátom (bmz) KOLAROVSZKI ZOLTÁN Art chef

NAPSUGÁR BÁBEGYÜTTES Az együttest Békéscsabán 1949-ben Gellért Erzsébet alapította meg. 1961-1995 között Lenkefi Konrád kiváló alkotómývész tette szakmailag elismertté a Napsugár Bábegyüttest. 1996-tól 1999-ig Czipott Gábor volt a művészeti munka irányítója. 1999-tôl 2003 szeptemberéig Nemesné Nagy Éva vezette a csoportot. Jelenleg Lenkefi Konrád fi a Lenkefi Zoltán a művészeti vezetô. A XIV. Nemzetközi Bábfesztivál közönségdíjasa.

KÉSZMAN JÓZSEF Sziasztok! Úgy tervezem, azidőtájt Gyulán lennék, így onnan tudnék átruccanni. Erők és ellenerők. Az egyetemes ölelésében-címmel esetleg tudnék valamit röfögni a témakörben nyilvánosan. Anyagi vonzattal nem jár a dolog, és annyiban kicsit bizonytalan vagyok, hogy egy hétvégi információtól függ, biztosan ott tudok-e lenni. Nem tudom, addig lehet-e lebegtetni az ügyet? halihó. Készman József (Budapest, Műcsarnok, művészettörténész)

MONDÓVAL A VILÁG KÖRÜL A Lovas Gábor és Chis Luchián zenei alapjaira írt népi ihletésű muzsika a modern, számítógépes zenét elegyíti a hagyománnyal. Merít Ausztrália, India, Mongólia és más tájak zenei múltjából és jelenébôl, így a klasszikus értelemben vett "világzene" jelzôvel is illethetnénk számaikat. A szitár, a didjeridoo, az afrikai szélhárfa, és a különleges mongol dorombének technika mellett a furulya és Zelenyánszki György átható éneke már a magyar dallamvilágot – legtöbbször a moldovai és a gyimesi csángó népdalok motívumait – idézi. Az ütôs szekcióban pedig a derbuka, a konga, a djembe valamint számtalan csörgô, csilingelô és csengô-bongó eszköz kelti életre a ritmust. A világ körüli utazást a Mondóval vasárnap tehetitek meg, 6 órától, a Csalánleves nagyszínpadán.
[mondo (japán) = 1. rejtvény, feladvány 2. szavakon túli kommunikáció, "metakommunikáció".]

EFZÁMBÓ HAPPY BAND Mituoménmeglepetés! ÁGI ÉS A FIÚK Mituoménmeglepetés!

 

AJÁNLÓ! Szentendrén 2005 augusztus 26, 27, 28. Művészet Malom
VII. Alkalommal kerül megrendezésre Szentendrén, augusztus végén a Nemzetközi Kis Magyar Performance és Nehéz Zenei Fesztivál, amelynek célja a kísérletezésbe gondolkodó, újat kutató művészek találkozása. A fesztiválon részt vesznek a műfaj prominens képviselôi.
Többek között: Bukta Imre, fe.Lugossy-Szirtes, St.Auby Tamás, B.M.Z., Sugár János, Kovács István, , Szatmári Botond-Szécsi András, Bada Tábor, Fine Artmusic, Pop Iván, Sôrés Zsolt-Helge Hinteregger (Ausztria), Moja Adrenalina (Poland) és még sokan mások
Fényfestészet: Margit-Tipci, DJ Phos. A fesztivál elôtt, nemzetközi VJ és DJ konferencia (export 2). A fesztiválhoz kapcsolódik meghívott művészek részvételével a Neofoton című fotoprint kiállítás. Idôpontja 2005. augusztus 5. este 20 h-tól szeptember 15.-ig.
A részletes program a www.performancefestival.hu internetes oldalon lesz látható 2005. július 20-tól. Itt küldöm még plusszba a szombati programot: júli 16.-án Leányfalun strandparty koncert ef Zámbó Happy Dead Band (20 h), Sziámi (21:30), elôtte Bada Dada
Tábor festôművész alkotó napja (Faluház 11h-tól). Szekér Színház (18h)

 

FIZETNED CSAK A BÜFÉBEN KELL!

 

 

K o r a i  ö r ö m  ( k é s i k  a  s ö r ö m )